Pro návštěvníky

Prohlídky zahrady

Zahradu je možné navštívit v sezoně                  po předchozí domluvě na tel. 604 859 186          nebo e-mailu vevaro@seznam.cz.

Komentované prohlídky trvají zhruba hodinu       a pokud mají návštěvníci zvídavé ozázky, tak i déle... :)

CENA PROHLÍDKY je 50,- Kč na osobu, děti do 15-ti let zdarma.

SKUPINY nad 15 osob 40,- Kč na osobu.


Environmentální výchova pro děti

Možno také předem objednat dvouhodinový program pro skupiny dětí s environmentálním zaměřením formou her a pokusů.

Minimální počet dětí na jeden program je 15, maximální počet je 50. Program se připravuje na míru dané skupině.

CENA 40,- Kč na jedno dítě.